Skepsis til å øke tobakksavgiften

Det blir neppe stortingsflertall for dramatiske økninger itobakksavgiftene.