Eldre i Haugesund må bruke våte bleier

Pasienter på pleie— og sykehjem i Haugesund må bruke brukte bleier for at kommunen skal spare penger.