- Strømprisen for høy

Etter en forholdsvis regnfull juli har engrosprisen på strøm ispotmarkedet sunket 3-5 øre i forhold til januar-februar. Dette harforbrukerne ennå ikke nytt godt av.