Tiltak mot tvangsekteskap godt mottatt

Norges Frikirkeråd støtter regjeringens forslag om å overføre prøving av ekteskapsvilkår fra trossamfunnene til et offentlig organ. Aps kvinnebevegelse vil utrede forbud mot ekteskap mellom søskenbarn.