Bevæpning av HV-soldater opp i Stortinget

Spørsmålet om HV-soldater fortsatt skal ha våpen hjemme, vil bli tatt opp i Stortinget.