Forlik på 5,3 millioner om Romeriksporten

Byrådet i Oslo godkjente torsdag en erstatning fra NSB Gardermobanen på 5,3 millioner kroner for skader etter byggingen av Romeriksporten.