Anker dom i fiskefusk-sak

Fiskekjøper Odd Lorentsen fra Kiberg i Finnmark anker dommen for falsk forklaring i en fiskefusk-sak.