Stortinget kritiserer Forsvaret i to personalsaker

Etter 37 års tjeneste ble en 57-åring presset fra en toppstilling i Forsvaret. Stortinget irettesetter Forsvaret og Forsvarsdepartementet for personalbehandlingen.