RV vil avvikle oljefondet

Avvikle oljefondet og sett pengene i offentlig sektor; og vern om sykehusene, slik at staten ikke privatiserer dem, mener RV.