Kashmir valgkamp-tema

Skal man vinne flere tusen pakistanske stemmer i Oslo, holder detikke å prate om eldre, helse og skole. Kashmir er det rettevalgflesket.