- Flere tiltak ikke aktuelle, sier landbruksministeren

–Norske myndigheter har gjort alt som er mulig å gjøre for å hindre spredning av munn— og klovsyken fra Storbritannia, sier landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen til NTB.