- Partistrid for å få etterfølge meg

Det er kampen om å overta formannsvervet den dagen Carl I. Hagen gir seg som er mye av årsaken til den striden som nå utspilles i Fremskrittspartiet. Det mener Hagen selv.