Alle tjener på navnebytting

Salgssjef Gunnar Lier i NTS, Norsk Telefonservice AS, innrømmer at de i ledelsen har foreslått navnebytte til de med utenlandsk opprinnelse som jobber i bedriften. Dette til økonomisk fordel for både selgerne og arbeidsgiveren. Folk ønsker rett og slett ikke å kjøpe noe hvis det er en med et utenlandsk navn som ringer.