Vegvesenet frifunnet for uaktsomhet

Norsk naturskadepool tapte saken mot Statens vegvesen, Hemnes kommune, ScandiaConsult og entreprenør Bernhard Strand i forbindelse med et ras i Finneidfjord i Nordland i 1996.