Storfekadavre importert til Norge

Flere hundre tonn kadavre og slakteavfall av storfe er importert fra Sverige de siste to årene.