Kraftig nedgang i antall gårdsbruk i Norge

I løpet av det siste året har antall gårdsbruk i drift i Norge blitt redusert med 4.000.