Etterlyser ny visjon for KrF i framtiden

Alt kan skje, er budskapet fra sentralt hold til grasrota i KrF før helgens oppvaskmøte.