Viktig hjelp av 11. september

Vann er viktigere enn olje. Det er budskapet utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson har med seg hjem til en regnvåt oljehovedstad.