Vil ha direkte val til styre for Vestlandet

Eit sterkt Vestlandsfylke med direkte val på dei som skal styra erstatninga for fylkeskommunen, vil gi heile Vestlandet meir slagkraft og bringa oss i takt med utviklinga i Europa.