Andersen anker Baneheia-dom

Jan Helge Andersen anker straffeutmålingen fra Agder lagmannsrett.Viggo Kristiansen har ennå ikke bestemt seg for om han skal anke.