Fakkeltog mot bomberegn

Tusenvis av fakler lyste tirsdag kveld opp Karl Johan i en stilleprotest mot bombingen av Afghanistan.