Bakke ny president i Legeforeningen

Hans Kristian Bakke (40) fra Bergen er valgt til ny president i Den norske lægeforening.