140.000 studenter i valgtrøbbel

Alle studenter i høyere utdanning utenbygds rammes av kortereforhånds-stemme.