WWF krever nasjonal redningsplan for gaupa

Gaupebestanden i Norge er blitt redusert med cirka 35 prosent fra 1996 til 2003, går det fram av en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).