- Overgrep bør anmeldes raskt

— Det beste er å anmelde et overgrep straks, men det er vanskelig åvære kategorisk, sier Reimunn Førsvoll. Han har skrevet håndbok omovergrepssaker i kristne miljøer.