-Pynter på rapportene

Fire av ti offshoreansatte mener at ulykkesrapporter blir pyntetpå.