Lærere vil ha fast arbeidstid

Nærmere 500 skoler har søkt om fastere arbeidstid for sine lærere etter at lærerorganisasjonene og staten i mars i år ble enige om en forsøksordning der lærerne skulle tilbringe mer tid på skolen.