Regjeringen verner Hattebergvassdraget

Regjeringen verner Hattebergvassdraget i Kvinnherad kommune mot videre kraftutbygging.