Pågripelse var ikke overraskende

Professor i strafferett ved Universitetet i Bergen, Kjell Andorsen,er ikke overrasket over pågripelsen av de tre domfelte.