Lov-trøbbel i flere departementer

Lover som ble vedtatt av Stortinget i 1981 og 1993, har ennå ikke trådt i kraft. Samtidig gjelder fortsatt lover som Stortinget for flere år siden vedtok å oppheve.