Så stor trygd får du

All pensjon er basert på grunnbeløpet i Folketrygden som bare gårunder begrepet "1 G".