3.500 passasjerer berørt av sylinderbrudd hos SAS

En defekt sylinder er årsaken til at 43 SAS-fly fredag ble satt påbakken. Om lag 3.500 flypassasjerer fikk dermed ikke sin planlagteopptur til riktig tid.