- Effektivt politi er avgjørende

Det er avgjørende at politiet er i stand til å løse sine oppgaver innenfor kriminalitetsbekjempelsen, sier stortingsrepresentant Bjørn Hernæs (H).