Høyre vil ta risikoen for import av resistente bakterier

Annelise Høegh (H) i helse— og sosialkomiteen mener vi må ta risikoen med økt import av resistente bakterier til Norge for å få ned sykehuskøene.