Jusprofessor: -Bondevik brøt Grunnloven

Regjeringen har flere ganger brutt Grunnloven og kan i teorienrisikere riksrett for sitt engasjement i internasjonale konflikter,hevder jusprofessor Ståle Eskeland.