Vil gå til WTO med ørreten

Norges tidligere ambassadør i Verdens Handelsorganisasjon (WTO), Terje Johannessen, mener Norge bør klage EUs straffetoll på norsk ørret inn for WTO.