Kommuner tar leirskolepengene

Kommunene viser stor oppfinnsomhet når de bruker pengene somstatsråd Kristin Clemet har gitt til leirskoleopphold.