• Alle får ikke like god hjelp når de ringer 113. Morten F. Holm / SCANPIX

– Forskjellsbehandling på 113