• Flytrafikken fra Stavanger lufthavn, Sola har økt markant de siste årene. Nå planlegges ytterliggere utvidelse av flyplassen. Jarle Aasland

Flytrafikken i Norge når nye høyder