• Scanpix

Økt issmelting forsterker klimaproblemene