Mangler 33.000 barnehageplasser

Det er behov for 33.000 barnehageplasser de neste tre årene om maksprisen skal ned og kontantstøtten bort.