Resistent lakselus truer kysten

Resistente forekomster av lakselus i flere oppdrettsanlegg truer nå både villaksen og oppdrettsnæringen.