Strengere terrorlov

Norske justispolitikere vil stramme inn den norske terrorloven. Oppfordring, rekruttering og opplæring til terror skal nå kunne straffes med fengsel i seks år.