21 års fengsel og 1,9 millioner kroner i erstatning