Budsjettdebatten ble et oppgjør om finanskrisen

Finansdebatten i Stortinget torsdag ble et oppgjør om regjeringens tiltak, eller mangel på tiltak, mot finanskrisen.