- 320 millioner til utbedring etter flom og ras

Regjeringen foreslår å bruke 320 millioner kroner ekstra på utbedring etter ras, flom og brann på veier og jernbane.