Flere innlagt med svineinfluensa

I tillegg til det alvorlig syke barnet som er innlagt på Oslo universitetssykehus med svineinfluensa, får fem personer behandling ved norske sykehus etter å ha blitt smittet av viruset.