Forsvaret kjøper ny miljøammunisjon

Forsvaret kjøper en ny type miljøammunisjon fra Nammo for en halv milliard kroner. Ammunisjonstypen er utviklet etter at soldater ble syke av den forrige typen.