- Forskningsprosjekt førte til hjerneskader

Oslo universitetssykehus har umiddelbart stoppet et forskningsprosjekt ved Rikshospitalet etter at minst to pasienter fikk alvorlige hjerneskader.