Mange kommuner begår lovbrudd mot eldre

Statens helsetilsyn har avdekket lovbrudd i to av tre sosial— og helsetjenester som Kommune-Norge tilbyr de eldre.